De minister wil echter ook tijdelijk buitenwettelijke maatregelen nemen.

Voor 60-plussers moet het tot eind 2023 mogelijk worden de WIA-claimbeoordeling door een arbeidsdeskundige van UWV te laten uitvoeren, in plaats van door een verzekeringsarts.

Dit is alleen een optie als de werknemer én de werkgever hiermee akkoord gaan.

De arbeidsdeskundige kan daarbij bepalen dat een oordeel van de verzekeringsarts toch noodzakelijk is.

Bovendien is het uitgangspunt dat niemand door deze maatregel benadeeld wordt.

Dit houdt ook in dat uitkeringen op basis van deze vereenvoudigde WIA-beoordeling niet aan publiek verzekerde werkgevers worden toegerekend via de premie voor de Werkhervattingskas (tool) en niet aan eigenrisicodragers worden doorbelast.

(Bron: Staatscourant 2022)