Thuis in vele branches

Onze klanten komen uit vele verschillende branches. Van dienstverlening tot productie.Van witte boorden tot vuile handen. We weten wat er in al die branches speelt. Welke prioriteiten er worden gesteld.
Welke behoeftes er zijn. En bieden daar de juiste oplossingen voor.

Kostenstructuur

De kosten van onze dienstverlening zijn zeer transparant. Op basis van een abonnementsvorm betaalt u een vast maandtarief per werknemer. Daarvoor krijgt u een ‘all-in’ pakket aan diensten die alle aspecten van het verzuim omvatten. Het abonnement heeft een eerste looptijd van zes maanden en is vervolgens per maand opzegbaar.

Wat doen wij in geval van een zieke werknemer?

Ons arbo pakket telt vele aspecten. Welke worden ingezet hangt uiteraard af van de reden en duur van het verzuim en eventuele conflicten die er het gevolg van zijn.

Ons stappenplan

 • Telefonisch consult op tweede ziektedag
 • Huisbezoek aan zieke werknemer binnen een week
 • Consult bedrijfsarts
 • Probleemanalyse en Plan van aanpak opstellen
 • Formulieren eerste jaarsevaluatie
 • Arbeidsdeskundig onderzoek
 • Samenstellen van re-integratieverslag
 • Hulp bij aanvraag WIA
 • Correspondentie met UWV
 • Registratie no-riskpolis
 • Registratie zwangerschap/bevalling gerelateerd verzuim
 • Ondersteuning bij bezwaarprocedure UWV
 • (Arbeids)conflictbeheersing
 • Verzorgen van lifestyle programma
 • Arbo beleidsplannen
 • Medische keuringen
 • Advies bij Risico Inventarisatie & Evaluatie (R&IE)

Persoonlijke aandacht, optimale begeleiding

Zodra u ons inschakelt, krijgt u een casemanager toegewezen. Deze bezoekt uw bedrijf om goed inzicht te krijgen in de werkzaamheden, arbeidsomstandigheden en onderlinge samenwerking. Wij bellen elke zieke werknemer al de tweede dag na ziekmelding op om de oorzaak van het verzuim te kunnen vaststellen. Zowel u als uw werknemer krijgt daar een verslag van. Vervolgens komt eerst onze arbeidsdeskundige en dan onze bedrijfsarts in actie. Na een gesprek met de zieke werknemer stelt de arts een medisch verslag op, gekoppeld aan adviezen die zijn toegespitst op de betreffende werknemer en oorzaak van verzuim. Dit verslag krijgt u en uw werknemer uiteraard ook. Zo weten alle partijen waar ze aan toe zijn. Die transparantie leidt altijd tot meer wederzijds begrip, respect en vertrouwen: de basis voor een gezonde relatie.