Verzuimbegeleiding

Ziekteverzuimbegeleiding is vanaf 1996 primair een zaak tussen de werkgever en haar werknemer in loondienst. 104 weken moeten partijen de zorg op zich nemen om terug te keren op de werkplek. De werkgever neemt vaak het initiatief en de werknemer heeft de wettelijk verplichting om te werken aan de eigen genezing van de aandoening en de re-integratievoorstellen zo goed mogelijk in de praktijk te brengen.

Lukt dat niet dan kan door de werknemer een WIA-uitkering worden aangevraagd; mits deze voldoet aan diverse criteria. Voorafgaand aan de WIA-aanvraag toetst het UWV de inhoud van het re-integratieverslag waarin alle inspanningen staan beschreven.

Lees verder

Bedrijfsarts

Onze bedrijfsarts toetst de medische kant van de arbeidsongeschiktheid van werknemers in loondienst gedurende de wachttijd (104 weken) voor de WIA. Het 1e spreekuur bestaat uit een door de casemanager geformuleerde vraagstelling, fysiek consult voor de probleemanalyse op een locatie nabij het woonadres van de zieke werknemer en een advies in verslagvorm aan alle betrokken partijen. Een telefonisch consult betreft uitsluitsend het opvragen van medische informatie bij betrokkene.

Lees verder

Preventie

Preventie is veel meer dan simpelweg het besef hebben om zaken periodiek tegen het licht te houden. Preventie zou een 2e natuur van de werkgever en werknemer moeten zijn op de werkvloer en qua life-style.

Ons netwerk voorziet in een scala van providers: zoals ergonomen, keuringsartsen (PAGO en PMO), stress-therapeuten, audiciens en voorlichters Gezond Leven

Lees verder