De oorsprong van de activiteiten van De Arboloog gaat feitelijk al terug tot 1996. Op dat moment werd de “Ziektewet” afgeschaft en moesten werkgevers o.a. zelf de controle op ziekteverzuim en de betaling van loon bij ziekte ter hand nemen. De lekencontroleurs van het GAK gingen niet meer op huisbezoek en het begrip “arbodienst” was geboren.

Vanaf 2005 zijn de huidige eigenaren van De Arboloog (Dineke en Gerben) geleidelijk aan gestart om bedrijven in Noord-Holland en daarbuiten aan zich te binden met behulp van gedetacheerde, gecertificeerde bedrijfsartsen.

Vanaf 1 januari 2011 is De Arboloog gevestigd aan de Hazenkoog 8 te Alkmaar en bedienen wij landelijk ca. 300 bedrijven en omgerekend circa 5.000 werknemers.