De oorsprong van de activiteiten van De Arboloog gaat feitelijk terug tot 1996. Op dat moment werd de “ziektewet” afgeschaft en moesten werkgever o.a. zelf de controle op ziekteverzuim en de betaling van loon bij ziekte zelf ter hand nemen. De lekencontroleurs van het GAK gingen niet meer op huisbezoek en het begrip “arbodienst” was geboren.

Die aanloopperiode  werd gekenmerkt door steeds grotere marktpartijen die streden om de gunst van de bedrijven maar tegeleijkertijd tegen enorme financiele risico’s aan liepen. Na ongeveer 10 jaar bleken er slechts 3 of 4 arbo-reuzen (of verzuimfabrieken) over te zijn en de overheid heeft toen ingegrepen.

Vanaf 2005 werd het mogelijk dat bedrijven zelf een ruimere keuze kregen om het ziekteverzuim te laten begeleiden. De huidige eigenaren van De Arboloog zijn toen in loondienst van een assurantietussenpersoon geleidelijk aan gestart om bedrijven in Noord-Holland naar zich toe te trekken.

Van 1 januari 2011 is De Arboloog in haar huidige vorm op de Hazenkoog 8 te Alkmaar werkzaam.