In het Arbobesluit staat de algemene verplichting voor werkgevers dat arbeidsplaatsen veilig toegankelijk moeten zijn en veilig kunnen worden verlaten.

Op die algemene verplichting is op 2 december 2020 een aanvulling gekomen door artikel 3.2a aan het Arbobesluit toe te voegen.

In het aangepaste Arbobesluit staat dat tot de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen in ieder geval horen:

1. het in acht nemen van voldoende hygiënische voorzieningen;
2. het geven van doeltreffende voorlichting en onderricht aan werknemers over de bestrijding van Corona/Covid-19 op de arbeidsplaats; en
3. het houden van adequaat toezicht op de naleving van de in dit artikel bedoelde noodzakelijke maatregelen en voorzieningen.

De nieuwe regels gelden ook voor organisaties waar alleen vrijwilligers werken. Voor werknemers is in het Arbobesluit de aanvullende verplichting opgenomen om ook deze maatregelen na te leven en de beschikbare voorzieningen te gebruiken.

Overtreding van deze aanvullende bepalingen is aangemerkt als een ‘ernstige overtreding’. Dit betekent dat Inspectie SZW de bevoegdheid heeft om bij een herhaalde overtreding het werk meteen stil te leggen, zonder voorafgaande waarschuwing. Ook kan een bestuurlijke boete worden opgelegd.