Preventie is al jaren een magisch woord in de (bedrijfs)gezondheidzorg. Werkgever moeten niet wachten tot de werknemer zich arbeidsongeschikt meldt met een werkgerelateerde of soms zelf een voorkombare oorzaak.

Probeer invloed uit te oefenen in een eerder stadium bij de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer of in iemand ongezonde leefpatroon. Benoem samen de knelpunten en biedt aan dit dan ook met elkaar in te dammen of op te lossen.

Dan ga je van preventie over op interventie en maak inzichtelijk wat de kosten/baten analyse is.