De werkgever en werknemer heeft zich te houden aan regelgeving die is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, Ziektewet (voor speciale groepen) en CAO tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid.

Het gaat om personen die een arbeidscontract hebben voor bepaalde of onbepaalde tijd. De regels maken hier geen verschil in. De Wet Verbetering Poortwachter is een leidraad voor beide partijen met op meerdere plaatsen verwijzingen naar eerdergenoemde wettelijke bepalingen.

Ziekteverzuimbegeleidng is ons vak en wij zijn er goed in.