De Arboloog heeft een schat aan ervaring opgedaan sedert 1996 (wijziging Ziektewet) op het geboed van ziekteverzuimbegeleiding. Helaas is in de loop der jaren frequent sprake van een ongeval met letsel. Ongeacht de oorzaak van het ongeval (privé, sport, verkeer of tijdens het werk) is het opmerkelijk wat de impact is voor de betrokkene zodra er sprake is van zwaar letsel. Zwaar letsel heeft niet alleen betrekking op ziekenhuisopname, revalidatie, psycho-sociale begeleiding maar ook arbeid gerelateerde roblematiek.

De Arboloog onderkent deze problematiek en heeft haar ziekmeldingsysteem (EB Alert) hierop ingericht. Er worden vragen gesteld naar de omstandigheden van het ongeval en/of is er sprake van schuld door derden.

De Arboloog adviseert hierbij de werkgever bij het regres op de veroorzakende partij. Denk daarbij aan regres van de inkomensschade en onderdelen van de re-integratiekosten maar ook de eventueel immateriele schade van de werknemer. In geval van een ziekengeldverzekering valt dit regres vaak onder de (verhaalrechtsbijstand)dekking.

De Arboloog neemt zo spoedig mogelijk na het incident de opstart van de administratieve handelingen voor haar rekening maar voor de juridische inhoud en schadecalculatie ten behoeve van de werknemer verwijzen wij belangenloos door naar letselschade advocaat Laseur te Heerhugowaard.