Inspectie SZW
Programma 2020

Sector
1. Bouw en infrastructuur
2. Agrarisch en groen
3. Horeca en detailhandel
4. Industriële arbeid
5. Schoonmaak
6. Zorg
7. Transport & logistiek
8. Uitzendbureaus

Thema

9. Arbeidsuitbuiting
10. Schijnconstructies, cao-naleving en fraude
11. Arbeids(markt)discriminatie en psychosociale arbeidsbelasting
12. Bedrijven met gevaarlijke stoffen
13. Asbest

Stelsel

14. Programma toezicht SUWI en sociaal domein
15. Certificatie en Markttoezicht

Meldingen

16. Meldingen, verzoeken en preventie ongezond en onveilig werk
17. Meldingen en preventie oneerlijk werk

 

PDF